Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü

Mekansal Strateji Planı Hazırlık Çalışmaları

13 Aralık 2011
Mekansal Strateji Planı Hazırlık Çalışmaları

 

4/7/2011 tarihli ve 27984 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile kurulan Bakanlığımıza, ülke, havza ve bölge düzeyindeki üst ölçekli mekânsal strateji planlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak hazırlamak, hazırlatmak, onaylamak ve uygulamanın bu stratejilere göre yürütülmesini sağlamak görevi verilmiştir.

 
Bu kapsamda, ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşları arasında farkındalık yaratılarak Mekânsal Strateji Planlaması çalışmalarında değerlendirilmek ve “Türkiye Mekânsal Veri Envanteri (TÜMVERİ)”ne veri altlığı oluşturmak üzere, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye 2023 Vizyonu” ile ulaşılmak istenen yeni hedefler çerçevesinde, Bakanlıklar ile Bakanlıklara bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların sorumluluğunda bulunan mevcut, halen yürütülmekte olan ve gelecekteki hizmet ve yatırımlarla ilgili veri, bilgi ve belgelerin türü, niteliği ve ortamının ne olduğuna dair bir raporun hazırlanması istemli bir yazı hazırlanarak tüm Bakanlıklara dağıtımı yapılmıştır.
 
Mekansal Strateji Planı Hazırlık Çalışmaları yazısı için tıklayınız.
Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır