Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü

İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik /Mikrobölgeleme Etütleri ve Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemi (Yerbis) Uygulamaları Eğitimi Gerçekleştirildi.

23 Kasım 2021
İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik /Mikrobölgeleme Etütleri ve Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemi (Yerbis) Uygulamaları Eğitimi Gerçekleştirildi.

“İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik/Mikrobölgeleme Etütleri ve Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemi (Yerbis) Uygulamaları” adlı Hizmet İçi Eğitimimiz 08-12 Kasım 2021 tarihinde Antalya’da Bakanlığımız ve İl Müdürlüklerimizde görev yapan Jeoloji, Jeofizik Mühendislerinin katılımı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesinden eğitimcilerimizin desteği ile gerçekleştirilmiştir.

Genel Müdürümüz Sayın Y. Erdal KAYAPINAR açılış konuşmasında; afetlerin yoğun yaşandığı ülkemizde, yerleşim alanlarının seçiminden önce afet tehlikelerinin belirlenmesinin önemini bir kez daha vurgulayarak, afetlerden sakınımın öncelikli hedeflerimizden olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik veya Mikrobölgeleme Çalışmalarının afetlere dirençli yerleşim alanlarının seçimindeki ve vatandaşlarımıza daha güvenli, sağlıklı yaşam alanlarının sunulmasındaki önemini belirtmiştir.

Eğitimde; “İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik veya Mikrobölgeleme Etütlerinin kapsamı, Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemindeki (YERBİS) Güncel Yenilikler, Etütlerin Planlamaya Yansıtılması Sürecindeki Uygulamalar, Afetlere İlişkin Tehlike Belirleme ve Sakınım Çalışmalarının Ülkemizdeki ve Dünyadaki Uygulamaları, Heyelan Tehlikesinin Belirlenmesi ve Haritalanması, Aktif Fay Zonlarında Yapısal Analizi ve Planlamaya Altlık Aktif Fay Haritalama Çalışmaları, Afet Tehlikelerinin Jeofiziksel Yöntemler ile Belirlenmesi, Sismoloji ve Depremsellik, Taşkın Alan Sınırı-DSİ Görüşü Uygulamaları, Akarsularda Su Kalitesi İzleme Çalışmaları, Afet Tehlikeleri Altındaki Alanlarda Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesi, Deprem Hasarları, Büroda ve Arazide İlk Yardım Temel Uygulamaları” konularında bilgiler sunulmuştur.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır