Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Yalova İli 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

Yalova İli 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7.maddesi uyarınca 29.05.2018 tarihinde onaylanmıştır. 

Yalova İli 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (G21C, G22C, G22D, G23D, H21B Plan Paftaları, Lejant Paftası, Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporu ve Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca 12.11.2020 tarihinde onaylanmıştır. 

Yalova İli 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ( Plan Hükümleri ve Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca 07.05.2021 tarihinde onaylanmıştır. 

Yalova İli 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (G22CG22DG23D Plan Paftaları, Lejant Paftası,  Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporu ve Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca 16.08.2021 tarihinde onaylanmıştır. 

"Kentsel Meskun (Yerleşik) Alan" ve "Tersane Alanı" amaçlı Yalova İli 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (G22CG23D Plan Paftaları ve Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca 28.10.2021 tarihinde onaylanmıştır. 

“Eko-turizm Alanları” plan hükmüne yönelik düzenlemeleri içeren Yalova İli 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Hükümleri ve Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca 06.05.2022 tarihinde onaylanmıştır.

“Yalova Armutlu Termal Turizm Merkezi” sınırlarının yeniden düzenlendiği Yalova İli 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (G21C Plan Paftası ve Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca 18.11.2022 tarihinde onaylanmıştır.

“Eko-turizm Alanları” plan hükmüne yönelik düzenlemeleri içeren Yalova İli 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Hükümleri ve Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca 19.12.2022 tarihinde onaylanmıştır. 

“Kentsel ve Bölgesel Sosyal Altyapı Alanı” amaçlı Yalova İli 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (G22C, G22D Plan Paftaları ve Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca 09.03.2023 tarihinde onaylanmıştır. 

PLAN PAFTALARI PLAN HÜKÜMLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU LEJANT
G21C      
G22C      
G22D      
G23D      
H21B      
H22A