Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Yalova İli 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

Yalova İli 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7.maddesi uyarınca 29.05.2018 tarihinde onaylanmıştır. 

Yalova İli 1/50.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (G21C, G22C, G22D, G23D, H21B Plan Paftaları, Lejant Paftası, Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporu ve Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca 12.11.2020 tarihinde onaylanmıştır. 

PLAN PAFTALARI PLAN HÜKÜMLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU LEJANT
G21C      
G22C      
G22D      
G23D      
H21B      
H22A