Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Zonguldak İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

Zonguldak İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7.maddesi uyarınca 08.08.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Zonguldak İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (E27C3, E28D4, F26B3, F26C2, F27A4, F27B1, F27C2, F27C4, F27D1, F27D4, F28A1, F28A3, F28A4, F28D1 Plan Paftaları, Lejant, Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporu, Gerekçe Raporu) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7.maddesi uyarınca 06.07.2017 tarihinde onaylanmıştır.

Zonguldak İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ( E28D4, F26B3, F26C2, F27B1, F28A1, F28A2, Plan Paftaları, Lejant, Plan Hükümleri, Gerekçe Raporu) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7.maddesi uyarınca 22.11.2017 tarihinde onaylanmıştır.

Zonguldak İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (F26C2 Plan Paftası, Gerekçe Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 30.07.2019 tarihinde onaylanmıştır. 

Zonguldak İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Hükümleri, Plan Açıklama RaporuGerekçe Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 15.11.2019 tarihinde onaylanmıştır. 

Zonguldak İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (F27B1 Plan Paftası, Gerekçe Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 09.09.2020 tarihinde onaylanmıştır. 

Zonguldak İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (E27C3 Plan Paftası, Gerekçe Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 15.04.2021 tarihinde onaylanmıştır. 

Zonguldak İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Hükümleri, Gerekçe Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 07.05.2021 tarihinde onaylanmıştır. 

“Eko-turizm Alanları” plan hükmüne yönelik düzenlemeleri içeren Zonguldak İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Hükümleri, Gerekçe Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 06.05.2022 tarihinde onaylanmıştır. 

“Eko-turizm Alanları” plan hükmüne yönelik düzenlemeleri içeren Zonguldak İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Hükümleri, Gerekçe Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 19.12.2022 tarihinde onaylanmıştır. 

"Organize Sanayi Bölgesi" amaçlı Zonguldak İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (F28A3, F28A4 Plan Paftaları, Gerekçe Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 01.03.2023 tarihinde onaylanmıştır. 

PLAN PAFTALARI PLAN HÜKÜMLERİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU LEJAND
E27C3      
E27C4      
E28D3      
E28D4      
F26B3      
F26C1      
F26C2      
F26C3      
F26C4      
F27A1      
F27A2      
F27A3      
F27A4      
F27B1       
F27B2      
F27B3      
F27B4      
F27C1      
F27C2      
F27C3      
F27C4      
F27D1      
F27D2      
F27D3      
F27D4      
F28A1      
F28A2      
F28A3      
F28A4      
F28B1      
F28B4      
F28D1      
F28D2      
F28D4