Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Zonguldak-Bartın-Kastamonu İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Planı