Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü

YERBİS VE PLANA ESAS YERBİLİMSEL ETÜTLERDE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI EĞİTİMİ ANTALYA’DA YAPILDI.

08 Ocak 2020
YERBİS VE PLANLAMA ESAS YERBİLİMSEL ETÜTLERDE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI EĞİTİMİ ANTALYA’DA YAPILDI.

“YERBİS ve Plana Esas Yerbilimsel Etütlerde Mühendislik Uygulamaları Eğitimi 16-18 Aralık 2019 tarihlerinde Antalya’da düzenlenmiştir. Eğitim Mekânsal Planlama Genel Müdürümüz Sayın Y. Erdal KAYAPINAR ve Genel Müdür Yardımcımız Sayın Hacı Abdullah UÇAN’ın teşrifleri ile Bakanlığımızda görev yapan Jeoloji, Jeofizik, İnşaat Mühendislerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Mekânsal Planlama Genel Müdürümüz Sayın Y. Erdal KAYAPINAR açılış konuşmasında; Ülkemizin sahip olduğu coğrafi konum nedeniyle başta depremler olmak üzere sel, kütle hareketleri gibi farklı doğa kaynaklı afetlerin etkisinde kaldığını, bu afetler meydana gelmeden önce önleyici tedbirleri almanın, bu tedbirleri uygulamanın, afet risklerini azaltmanın ve afetlere hazırlıklı olmanın önemini vurguladı. Bu nedenle plana altlık jeolojik-jeoteknik veya mikrobölgeleme etütlerinin yapılarak yerleşime uygun alanların belirlenmesinin ve bu verilerin sayısal olarak Yerbilimsel Etüt Bilgi Sistemi (YERBİS) üzerinde kayıt altına alınmasının büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Ayrıca eğitim süresince değerli akademisyen hocalarımızdan Prof. Dr. Harun SÖNMEZ (Hacettepe Üniversitesi) tarafından Mühendislik Jeolojisi ve Uygulamaları, Prof. Dr. M. Emin CANDANSAYAR (Ankara Üniversitesi) tarafından Jeofizik Uygulamalar, Prof. Dr. Veysel IŞIK (Ankara Üniversitesi) tarafından Aktif Tektonik ve Paleosismoloji Çalışmaları, Doç. Dr. Bülent ÖZMEN (Gazi Üniversitesi) tarafından Yeni Deprem Tehlike Haritası ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve Dr. Erhan TEKİN (Gazi Üniversitesi) tarafından Geoteknik Uygulamalar konularında eğitim verildi.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır