Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Uşak İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği

Uşak İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (K22 Plan Paftası, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 04.03.2019 tarihinde onaylanmıştır.