Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Uşak İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği

Uşak İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (K22 Plan Paftası, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 04.03.2019 tarihinde onaylanmıştır. 

Uşak İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (K22 Plan Paftası, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 13.12.2019 tarihinde onaylanmıştır. 

Uşak İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (K22 Plan Paftası, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 15.04.2020 tarihinde onaylanmıştır. 

Uşak İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (K22 Plan Paftası, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 16.06.2020 tarihinde onaylanmıştır. 

Uşak İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (K23 Plan Paftası, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 03.09.2020 tarihinde onaylanmıştır. 

Uşak İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 07.05.2021 tarihinde onaylanmıştır.

"Kentsel Gelişme Alanı" amaçlı Uşak İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (K22 Plan Paftası, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 28.12.2021 tarihinde onaylanmıştır.  

"Kentsel Gelişme Alanı" amaçlı Uşak İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (K22 Plan Paftası, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 09.08.2022 tarihinde onaylanmıştır.