Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü

Türkiye Mekânsal Strateji Planı Çalıştayı 13-14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi.

29 Kasım 2019
Türkiye Mekânsal Strateji Planı Çalıştayı 13-14 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi.

Türkiye Mekânsal Strateji Planı çalışmaları kapsamında planın vizyon ve öncelikleri ile mekânsal gelişme senaryolarına ilişkin paydaş görüşlerinin ve önerilerinin alınması amacıyla 13-14 Kasım 2019 tarihleri arasında Kızılcahamam/Ankara'da teknik düzeyde bir Çalıştay gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörü temsilen 101 kurum ve kuruluştan 210 kişi katılım sağlamıştır.

Toplantıda İstanbul Teknik Üniversitesinden danışman akademisyenler tarafından planın analiz ve sentez çalışmaları kapsamında elde edilen sonuçlar ile senaryo bileşenleri, doğal yapı ve ekosistem servislerinde sürdürülebilirlik; doğal afetler; iklim değişikliği ile mücadele; nüfus dinamikleri ve beşeri gelişme; rekabetçilik, çekicilik, yenilikçilik ve teknoloji; ulaşım – erişilebilirlik/hareketlilik; enerji verimliliği-yenilenebilir enerji; yaşanabilir yerleşmeler başlıkları altında sunulmuştur.

Ayrıca oluşturulan çalışma gruplarında mekânsal gelişme senaryoları ile vizyon ve önceliklere ilişkin katılımcıların görüşleri alınmış ve kapanış oturumunda moderatörler tarafından sunularak değerlendirilmiştir.

Çalıştayın sonuçları doğrultusunda geliştirilecek mekânsal gelişme senaryolarının yılsonunda düzenlenecek olan “Üst Düzey Yönlendirme Toplantısı”nda sunulması ve 2020 yılında mekânsal stratejiler ve şemalar, eylem planları ve izleme sisteminin oluşturularak Türkiye MSP’nin tamamlanması hedeflenmektedir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır