Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası

*Lütfen görmek istediğiniz planın pafta numarasını tıklayınız. İndirmek için pafta numarasının adı üzerinde farenizin sağ tuşunu tıklayıp, "Bağlantıyı farklı kaydet..." i seçiniz.

24/08/2009 tarihinde onaylanan "Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100 000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı"nın askı sürecinde yapılan itiraz başvurularının incelenmesi sonucunda; “Plan Açıklama Raporu ve Plan Notlarında” uygun görülerek yapılan değişiklikler, 4856 sayılı Kanun'un 2 (h) ve 10 (c) maddeleri ile 2872/5491 sayılı Kanun'un 9 (b) maddesi ve 11.11.2008 tarih ve 27051 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik"in 9. maddesi uyarınca 01/07/2010 tarihinde onanmıştır.

Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100 000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği (F19, G17, G19 Paftalar, Lejant Paftası ve Plan Hükümleri) 09/05/2013 tarihinde onaylanmıştır.

Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100 000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği (F19 Paftası) 23/10/2013 tarihinde onaylanmıştır.

“Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100 000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (F19, G19 Paftalar, Lejant Paftası, Plan Hükümleri (tıklayınız), Plan Açıklama Raporu (tıklayınız) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca, 08/10/2015 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

“Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100 000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (E19, F20 Paftalar, Plan Hükümleri DeğişikliğiPlan Değişikliği Açıklama Raporu) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2(ç) ve 7(k) maddeleri uyarınca, 27/10/2016 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.

 “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100 000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (Plan Hükmü Değişikliği, Plan Değişikliği Açıklama Raporu), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca, 14.02.2017 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

 “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100 000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (G18 Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca, 18.04.2017 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

“Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (F20 Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2(ç) ve 7(k) maddeleri uyarınca, 17/10/2017 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

“Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (F19 Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2(ç) ve 7(k) maddeleri uyarınca, 12/06/2018 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (F17 Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 27/07/2018 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (F19 Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 03/12/2018 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (F18 Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 05/12/2018 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (F18, F19 Paftaları, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 09/10/2019 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (Plan HükümleriPlan Değişikliği Açıklama Raporu) 31/12/2019 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (E19, E20 Paftaları, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 30/06/2020 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (E19 Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 09/09/2020 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (E17 Paftası, Plan Hükümleri, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 23/10/2020 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (E19 Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 25/11/2020 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (Plan Hükümleri, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 24/12/2020 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (G17 Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 30/03/2021 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır.

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (F19 Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 08/04/2021 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (E17 Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 28/04/2021 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

"Organize Sanayi Bölgesi" amaçlı “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (F19 Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 03/11/2021 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

"Organize Sanayi Bölgesi" amaçlı “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (F19 Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 10/03/2022 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

"Teknoloji Geliştirme Bölgesi" amaçlı “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (G19 Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 06/09/2022 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır.

"Organize Sanayi Bölgesi" amaçlı “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (E18 Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 18/11/2022 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

"Organize Sanayi Bölgesi" amaçlı “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (F19 Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 12/12/2022 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

"Organize Sanayi Bölgesi" amaçlı “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (F19 Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 02/01/2023 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır.  

"Organize Sanayi Bölgesi" amaçlı “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (E18 Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 01/03/2023 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

"Endüstri Bölgesi" amaçlı “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (F19 Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 18/04/2023 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır.  

"Organize Sanayi Bölgesi" amaçlı “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (G16 Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 24/04/2023 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır.  

"Endüstri Bölgesi" amaçlı “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (F19 Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 29/04/2023 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır.  

"Organize Sanayi Bölgesi" amaçlı “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (F18 Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 18/05/2023 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır.

"Organize Sanayi Bölgesi" amaçlı “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (E17 Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 08/09/2023 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır.