Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü

TERCİHLİ KULLANIM İLE İLGİLİ GENELGE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

08 Ağustos 2014

İmar planlarında “tercihli kullanım”, “kentsel servis alanı” vb karma kullanım kararı ile birden fazla kullanıma imkan sağlanan ancak konut kullanım oranları belirtilmeyen planlarda yapılacak uygulamaları açıklayan Bakanlığımız Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün 22/01/2013 tarihli ve 1151 sayılı (2/2013) nolu Genelgesi ile 29/01/2013 tarihli ve 1743 sayılı (2013/6) nolu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Söz konusu Genelgeler de yer alan konular daha sonra yürürlüğe giren Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde açıklığa kavuşturulduğundan Genelgelerin uygulanma olanağı kalmamıştır.

Söz konusu Genelgeleri yürürlükten kaldıran 25 Temmuz 2014 tarih ve 12193 sayılı (2014/18) sayılı Genelge için tıklayınız.
 Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır