Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Tekirdağ İli 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği

*Lütfen görmek istediğiniz planın pafta numarasını tıklayınız. İndirmek için pafta numarasının adı üzerinde farenizin sağ tuşunu tıklayıp, "Bağlantıyı farklı kaydet..." i seçiniz.

Tekirdağ İli 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 09.05.2013 tarihinde onaylanmıştır.

“Tekirdağ İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği”, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesi (ç) bendi ve 7. maddesi (k) bendi uyarınca, Bakanlık Makamı’nın 21/10/2014 tarihli ve 16829 sayılı Olur’u ile onaylanmıştır.

G18B2_21102014

LEJANT_21102014

PLAN DEGISIKLIGI_RAPOR

 

“Tekirdağ İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği”, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca, 08/10/2015 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.

PLAN HUKUMLERI_08102015

PLAN RAPORU_08102015

F19C3_08102015

G19B2_08102015

LEJAND_08102015

 

Tekirdağ İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Değişikliği Raporu, Plan Paftası G17_C3) , 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2 (ç) ve 7 (k) maddeleri uyarınca, 07/10/2016 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.

Tekirdağ İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Hükmü Değişikliği Raporu, Plan Değişikliği Açıklama Raporu,Plan Paftası F20_A4) , 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2 (ç) ve 7 (k) maddeleri uyarınca, 27/10/2016 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.

Tekirdağ İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (G18b2 Plan PaftasıPlan Değişikliği Açıklama Raporu) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca, 07/06/2017 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.

Tekirdağ İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (F20a4 Plan PaftasıPlan Değişikliği Açıklama Raporu) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2 (ç) ve 7 (k) maddesi uyarınca, 17/10/2017 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.

Tekirdağ İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (F19d2 Plan PaftasıPlan Değişikliği Açıklama Raporu) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca 25.01.2018 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.

Tekirdağ İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (F19c1 PaftasıPlan Değişikliği Açıklama Raporu), 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca 12.06.2018 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

Tekirdağ İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (F19a4 ve F19d1 Plan Paftaları, Plan Değişikliği Açıklama Raporu), 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 03.12.2018 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

Tekirdağ İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (Plan HükümleriPlan Değişikliği Açıklama Raporu), 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 31.12.2019 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

"Organize Sanayi Bölgesi" amaçlı “Tekirdağ İli 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği"  (F19-b4 Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 03.11.2021 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

"Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı" amaçlı “Tekirdağ İli 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği"  (F19-c1 Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97(ğ) maddesi uyarınca 02.08.2022 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır.