Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Sinop Merkez İlçe Planlama Alt Bölgesi

 

1/25.000 Ölçekli Sinop Merkez İlçe Planlama Alt Bölgesi Çevre Düzeni Planı 03.05.2012 tarihinde onaylanmıştır.

1/25.000 Ölçekli Sinop Merkez İlçe Planlama Alt bölgesi Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporu, Lejant) 26.02.2013 tarihinde onaylanmıştır.

1/25.000 Ölçekli Sinop Merkez İlçe Planlama Alt Bölgesi Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporu) 03.07.2014 tarihinde onaylanmıştır. 

Sinop Merkez İlçe Alt Planlama Bölgesi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. Maddesi doğrultusunda hazırlanan D34-D4 Plan Paftasında değişiklik yapılmak suretiyle, 01/04/2015 tarihinde Bakan Olur’una istinaden onaylanmıştır. 

Sinop Merkez İlçe Alt Planlama Bölgesi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı askı süresi içerisinde Bakanlığımıza iletilen itirazlar incelenmiş olup, 09.07.2015 tarihinde Bakanlık Olur'u ile Plan kesinleşmiştir. 

Sinop Merkez İlçe Alt Planlama Bölgesi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (E34-A1 Plan Paftası, Plan Açıklama Raporu, Plan Hükümleri - 3, 29.01.2016 tarihinde Bakanlık Olur'u ile onaylanmıştır.

Sinop Merkez İlçe Alt Planlama Bölgesi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (D33-C3 ve D34-D4 Plan Paftaları, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu)  1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 16.12.2020 tarihinde onaylanmıştır.  

Sinop Merkez İlçe Alt Planlama Bölgesi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu)  1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 07.05.2021 tarihinde onaylanmıştır.  

Sinop Merkez İlçe Alt Planlama Bölgesi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (D34-D3, D34-D4 ve E34-A1 Plan Paftaları, Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu)  1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 07.04.2022 tarihinde onaylanmıştır.  

“Eko-turizm Alanları” plan hükmüne yönelik düzenlemeleri içeren Sinop Merkez İlçe Alt Planlama Bölgesi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu)  1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 06.05.2022 tarihinde onaylanmıştır.

“Eko-turizm Alanları” plan hükmüne yönelik düzenlemeleri içeren Sinop Merkez İlçe Alt Planlama Bölgesi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu)  1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 19.12.2022 tarihinde onaylanmıştır.  

PAFTALAR PLAN HÜKÜMLERİ - PLAN AÇIKLAMA RAPORU LEJANT
D33-C3 Plan Hükümleri - Plan Açıklama Raporu  Lejant Paftası 
D34-D3    
D34-D4    
E33-B2    
E33-B3    
E33-B4    
E33-C1    
E33-C2    
E34-A1    
E34-A4