Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Sinop Merkez İlçe Planlama Alt Bölgesi

*Lütfen görmek istediğiniz planın pafta numarasını tıklayınız. İndirmek için pafta numarasının adı üzerinde farenizin sağ tuşunu tıklayıp, "Bağlantıyı farklı kaydet..." i seçiniz. 

1/25.000 Ölçekli Sinop Merkez İlçe Planlama Alt Bölgesi Çevre Düzeni Planı 03.05.2012 tarihinde onaylanmıştır.

1/25.000 Ölçekli Sinop Merkez İlçe Planlama Alt bölgesi Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporu, Lejant) 26.02.2013 tarihinde onaylanmıştır.

1/25.000 Ölçekli Sinop Merkez İlçe Planlama Alt Bölgesi Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporu) 03.07.2014 tarihinde onaylanmıştır. 

Sinop Merkez İlçe Alt Planlama Bölgesi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. Maddesi doğrultusunda hazırlanan D34-D4 Plan Paftasında değişiklik yapılmak suretiyle, 01/04/2015 tarihinde Bakan Olur’una istinaden onaylanmıştır. 

Sinop Merkez İlçe Alt Planlama Bölgesi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı askı süresi içerisinde Bakanlığımıza iletilen itirazlar incelenmiş olup, 09.07.2015 tarihinde Bakanlık Olur'u ile Plan kesinleşmiştir. 

Sinop Merkez İlçe Alt Planlama Bölgesi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (E34-A1 Plan Paftası, Plan Açıklama Raporu, Plan Hükümleri - 3, 29.01.2016 tarihinde Bakanlık Olur'u ile onaylanmıştır.

Sinop Merkez İlçe Alt Planlama Bölgesi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (D33-C3 ve D34-D4 Plan Paftaları, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu)  1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 16.12.2020 tarihinde onaylanmıştır.  

Sinop Merkez İlçe Alt Planlama Bölgesi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu)  1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 07.05.2021 tarihinde onaylanmıştır.