Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Sinop - Kastamonu - Çankırı Planlama Bölgesi

*Lütfen görmek istediğiniz planın pafta numarasını tıklayınız. İndirmek için pafta numarasının adı üzerinde farenizin sağ tuşunu tıklayıp, "Bağlantıyı farklı kaydet..." i seçiniz.

TC Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 13.07.2007 tarihinde onaylanan ve 23.01.2008 tarihinde askı sonrası onayı yapılan Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın (ÇDP) G31 No.lu paftasında Çankırı İl Özel İdaresince teklif edilen kentsel gelişme amaçlı ÇDP Değişikliği 11.11.2008 tarihli ve 27051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik, 4856 sayılı Kanunun 2(h) ve 10(c) maddeleri ile 2872 sayılı Kanunun 9(b) maddesi uyarınca 26.11.2010 tarihinde onandı. 

Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın (ÇDP) F31 No.lu paftasında Kastamonu İl Özel İdaresince teklif edilen ÇDP Değişikliği; F31 No.lu Plan Paftası ile Plan Hükümleri-3 paftası, plan açıklama raporu ve plan hükümlerinin nüfus kabullerine ilişkin bölümlerini kapsayan kısımlarında uygun görülen değişiklikler, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca 13.06.2012 tarihinde onaylanmıştır.

 

Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bakanlık Makamı’nın 13.06.2013 tarih ve 9493 sayılı Olur’u ile 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı  E34 paftasında değişiklik yapılmıştır.

Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre DÜzeni Planı 7.21 Plan Hükmü "Plan Hükümleri 3 Nolu Paftası ve Plan Hükümleri Kitapçığı" Değişikliği 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7.maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın 20.03.2014 tarih ve 4544 sayılı Olur'u ile onaylanmıştır. 

Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı "E31 Nolu Paftası" Değişikliği 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7.maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın 23.06.2014 tarih ve 9949 sayılı Olur'u ile onaylanmıştır. 

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. Maddesi doğrultusunda hazırlanan “Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı”nın F31 paftası, Plan Hükümleri 4 ve Plan Hükümleri 6 nolu paftalarında değişiklik yapılmak suretiyle hazırlanan 26/10/2015 tarih ve 17582 sayılı Bakan Olur’una istinaden “Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” onaylanmıştır. 

Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı”nın 4 nolu Plan Hükümleri paftasında 8.2.1.8 plan hükmünde değişiklik yapılmak suretiyle (Plan Hükümleri, Plan Hükümleri 4 nolu paftası) hazırlanan 07/03/2016 tarih ve 3638 sayılı Bakan Olur’una istinaden “SinopKastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” onaylanmıştır. 

Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. Maddesi doğrultusunda hazırlanan E-31 Plan paftasında yaklaşık 144 hektar büyüklüğündeki Kastamonu OSB 2. ilave alanında düzenleme yapılmak suretiyle hazırlanan 04/08/2016 tarih 12601 sayılı Bakan Olur’una istinaden onaylanmıştır. 

Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. Maddesi doğrultusunda hazırlanan G-30 Plan paftasında yaklaşık 97,25 hektar büyüklüğündeki Çankırı Orta Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanında düzenleme yapılmak suretiyle hazırlanan 17/08/2016 tarih 13881 sayılı Bakan Olur’una istinaden onaylanmıştır. 

Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (F31 Plan Paftası, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7. maddesi uyarınca 19/07/2017 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (F32 Plan PaftasıPlan Değişikliği Gerekçe Raporu) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7. maddesi uyarınca 23/10/2017 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (F34 Plan PaftasıPlan Değişikliği Gerekçe Raporu) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7. maddesi uyarınca 22/11/2017 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (F31 Plan PaftasıPlan Değişikliği Gerekçe Raporu)  1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 12.09.2018 tarihinde onaylanmıştır. 

Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (H31 Plan PaftasıPlan Değişikliği Gerekçe Raporu)  1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 09.10.2018 tarihinde onaylanmıştır. 

Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Lejant Paftası, Plan Hükümleri, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu)  1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 07.01.2019 tarihinde onaylanmıştır. 

Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (F32 Plan Paftası, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu)  1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 19.02.2020 tarihinde onaylanmıştır. 

Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (E31 Plan Paftası, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu)  1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 12.05.2020 tarihinde onaylanmıştır. 

Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (D33 ve D34 Plan Paftaları, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu)  1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 16.12.2020 tarihinde onaylanmıştır. 

Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Hükümleri, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu)  1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 07.05.2021 tarihinde onaylanmıştır. 

"Sanayi Alanı" amaçlı Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (E33 Plan Paftası, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu)  1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 13.07.2021 tarihinde onaylanmıştır. 

"Kentsel Servis Alanı" amaçlı Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (F31 Plan Paftası, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu)  1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 18.08.2021 tarihinde onaylanmıştır. 

"Organize Sanayi Bölgesi" amaçlı Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (E31 Plan Paftası, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu)  1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 10.02.2022 tarihinde onaylanmıştır. 

Sinop İli, Merkez İlçesine yönelik düzenlemeleri içeren Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (D34 ve E34 Plan Paftaları, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu)  1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 07.04.2022 tarihinde onaylanmıştır. 

“Eko-turizm Alanları” plan hükmüne yönelik düzenlemeleri içeren Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Hükümleri, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu)  1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 06.05.2022 tarihinde onaylanmıştır.

"Organize Sanayi Bölgesi" amaçlı Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (G29 Plan Paftası, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu)  1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 22.09.2022 tarihinde onaylanmıştır.  

"Kentsel Gelişme Alanı" amaçlı Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (F30 Plan Paftası, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu)  1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 08.12.2022 tarihinde onaylanmıştır.  

“Eko-turizm Alanları” plan hükmüne yönelik düzenlemeleri içeren Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Hükümleri, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu)  1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 19.12.2022 tarihinde onaylanmıştır.