Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Samsun - Çorum - Tokat Planlama Bölgesi

*Lütfen görmek istediğiniz planın pafta numarasını tıklayınız. İndirmek için pafta numarasının adı üzerinde farenizin sağ tuşunu tıklayıp, "Bağlantıyı farklı kaydet..." i seçiniz.

TC Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 20.07.2007 tarihinde onaylanan ve askı sonrasında 26.02.2008 tarihinde kesinleştirilen Samsun-Çorum-Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın 1.5.17.7, 1.5.17.9, 1.5.17.12, 1.5.17.13, 1.5.17.14, 1.5.29.3 ve 1.5.29.4 nolu Plan Hükümlerinde Bakanlığımızca uygun görülen değişiklikler 11.11.2008 tarihli ve 27051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik, 4856 sayılı Kanunun 2(h) ve 10(c) maddeleri ile 2872 sayılı Kanunun 9(b) maddesi uyarınca 24.06.2011 tarihinde onandı.

Termal ve benzeri tesislerin köy yerleşik alanı içerisinde gelişimini desteklemek amacıyla 1.5.7.6 numaralı plan notunda düzenleme yapmak suretiyle hazırlanan Çevre Düzeni Planı Değişikliği 07.09.2012 tarihinde onaylanmıştır.

Samsun 19 Mayıs Turizm Merkezinin ve Turizm Merkezi sınırları içerisinde kamping yapılabilmesi amacıyla F-35 paftasında düzenleme yapmak suretiyle hazırlanan Çevre Düzeni Planı Değişikliği 18.12.2012 tarihinde onaylanmıştır.

Samsun-Çorum-Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 16.09.2013 tarihinde onaylanmıştır. Plan notu değişikliği ile sağlık turizmi kapasitesinin desteklenmesi amacıyla ve özel kanunlarla planlama yetkisi verilen alanlarda ilgili kurumlarca yürütülecek planlama çalışmalarında Çevre Düzeni Planında değişiklik yapılmasına gerek olmaksızın sürecin yürütülmesi hususunda düzenleme yapılmıştır.

Tarım ve Hayvancılık Geliştirme alanı, tarımsal amaçlı entegre yapı tanımlarının eklenmesi, taşkın alanlara ilişkin 1.4.29 ve 1.4.31 numaralı hükümlerin eklenmesi, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi amacıyla 1.5.7.4 ve 1.5.13 numaralı plan hükümlerin eklenmesi, doğal ve ağaçlık karakteri korunacak alanlara ilişkin 1.5.15.7 numaralı plan hükmünün yeniden düzenlenmesi, ova sınırlarının tespiti yapılana kadar tarım alanlarına ilişkin uygulamada sıkıntı yaşanmaması için ilgili tarım alanı hükümlerinin yeniden düzenlenmesi, Çorum ili nüfusunun güncellenmesi, belde statüsü kaldırılan Konaklı-Sedim’e (Çorum Merkez) ilişkin Ek-2 Tabloda yeniden düzenleme yapılması suretiyle hazırlanan Çevre Düzeni Planı Değişikliği 24.04.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Samsun İli, Kavak İlçesi kentsel gelişme alanının düzenlenmesi amacıyla hazırlanan F-36 paftası değişikliği 03.07.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Samsun Çorum Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, askı sürecindeki itirazların değerlendirilmesi sonrasında 16/02/2015 tarih ve 2895 sayı ile Bakanlık Makamı'nca onaylanmıştır. 

Samsun Çorum Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Açıklama Raporu, Plan Gerekçe Raporu) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın Olur'u ile 26.12.2016 tarihinde onaylanmıştır. 

Samsun Çorum Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (G33 ve H33 Plan Paftaları, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın Olur'u ile 16.02.2017 tarihinde onaylanmıştır. 

Samsun Çorum Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın Olur'u ile 15.05.2017 tarihinde onaylanmıştır. 

Samsun Çorum Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği - I. İtiraz değerlendirme (Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın Olur'u ile 01.11.2017 tarihinde onaylanmıştır. 

Samsun Çorum Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (H36 Plan Paftası, LejantPlan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın Olur'u ile 01.11.2017 tarihinde onaylanmıştır. 

Samsun Çorum Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (G37 Plan PaftasıPlan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 28.02.2019 tarihinde onaylanmıştır. 

Samsun Çorum Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (F37 Plan PaftasıPlan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 26.07.2019 tarihinde onaylanmıştır. 

Samsun Çorum Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 26.07.2019 tarihinde onaylanmıştır. 

Samsun Çorum Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 07.05.2021 tarihinde onaylanmıştır. 

Samsun Çorum Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (H37 Plan Paftası,  Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 17.06.2021 tarihinde onaylanmıştır. 

"Tabiat Parkı Alanı" amaçlı Samsun Çorum Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (G33 Plan Paftası,  Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 23.09.2021 tarihinde onaylanmıştır. 

"Organize Sanayi Bölgesi" amaçlı Samsun Çorum Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (E35, F35 Plan Paftaları,  Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 21.12.2021 tarihinde onaylanmıştır. 

"Kentsel Yerleşik Alan" amaçlı Samsun Çorum Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (H37 Plan Paftası,  Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 05.01.2022 tarihinde onaylanmıştır. 

"Sanayi ve Depolama Alanı" amaçlı Samsun Çorum Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (F36 Plan Paftası,  Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 18.01.2022 tarihinde onaylanmıştır. 

“Eko-turizm Alanları” plan hükmüne yönelik düzenlemeleri içeren Samsun Çorum Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Hükümleri,  Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 06.05.2022 tarihinde onaylanmıştır. 

"Kentsel Gelişme Alanı" ve "Orman Alanı" amaçlı Samsun Çorum Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (H37 Plan Paftası,  Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 06.07.2022 tarihinde onaylanmıştır.

"Organize Sanayi Bölgesi" amaçlı Samsun Çorum Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (H32 Plan Paftası,  Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 01.11.2022 tarihinde onaylanmıştır.