Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü

Rekreatif Amaçlı İskelelere Yeni Kurallar Getirildi

09 Nisan 2021

3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte sahillerde yapılacak rekraktif  amaçlı (güneşlenme ve denize girme amaçlı) iskelelere ilişkin 2020 yılında yeni düzenlemeler yapılmıştı. Bu defa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı titiz bir çalışma yaparak sahillerde güneşlenme iskelelerinin yer seçimi kurallarını belirledi.

Yayımlanan rekreatif amaçlı iskele genelgesine göre;

Rekreatif amaçlı iskeleler denize girilmesinin mümkün olduğu kumluk, çakıllık kıyı alanlarında yapılamayacak; sadece denize girmenin ve kıyıda güneşlenme imkanının bulunmadığı, kıyının kayalık karakter gösterdiği alanlarda yapılabilecek.

Rekreatif amaçlı iskeleler çevreye duyarlı, sökülüp takılabilir ahşap ve benzeri malzemeden yapılacak.

Yalnızca denize girme, güneşlenme ve amatör su sporları gibi faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılacak.

Hiçbir suretle deniz taşıtı yanaştırılamayacak, bağlanmayacak.

Rekreatif amaçlı iskele üzerinde kapalı alan oluşturulamayacak, kıyının kamuya açık kullanımı engellenmeyecek ve ticari faaliyet amacıyla kullanılmayacak.

Genişliği üç metreyi, kıyı çizgisinden itibaren toplam alanı 100m² yi aşmayacak.

Aralarında kuş uçuşu en az 150 metre mesafe bulunacak.

Rekreatif amaçlı iskele teklif başvurusu Genelgede belirtilen bilgi ve belgelerle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılacak, yer seçimi ve diğer hususlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri başkanlığında; Ulaştırma Bölge Müdürlüğü, Liman Başkanlığı,  İl/İlçe Milli Emlak Müdürlüğü,  İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İlgili Büyükşehir Belediyesi/İlçe Belediyesi temsilcilerinden oluşan bir komisyon marifetiyle belirlenecek.

Genelge çerçevesinde iskele izin süreleri yeniden belirlendi:

Yayımlanan Genelge ile mevcut ve kullanım izinli olanlar da dahil tüm rekreatif amaçlı iskeleler için izin süresi en çok 31 Aralık 2030  olarak belirlendi, izin süresi bu tarihten önce dolanlar da dahil bütün mevcut iskeleler ve yeni rekreaktif iskele talepleri Genelgede belirtilen kurallara göre yeniden incelenecek. Buna göre;

  • Kiralaması yapılmış iskelelerden,  kalan izin süresi; 31/12/2030 tarihinden önce sona erenler izin süresi sonuna kadar, 31/12/2030 tarihinden sonra olanlar ise en çok 31/12/2030 tarihine kadar kullanılabilecek.
  • Yapı kayıt belgesi bulunan iskelelerden, Genelgede belirtilen kurallara uygun olduğu komisyonca tespit edilenler; 3 ay içinde gerekli izinleri tamamlar ise en çok 31/12/2030’a kadar izinlendirilebilecek.
  •   İmar planı onaylanmış, ön izinden kullanım iznine geçiş aşamasında olan iskelelerden Genelgede belirtilen kurallara uygun olanlar en çok 31/12/2030’a kadar izinlendirilebilecek.
  • Onaylı imar planı bulunmamakla birlikte ön izin sözleşmesi devam eden veya imar planı bulunsa bile ön izin/kullanım izni/irtifak hakkı sözleşmesi veya kira sözleşmesi bulunmayan iskeleler; Genelgede belirtilen kurallar kapsamında değerlendirilecek.
  • Ruhsatsız,  ruhsat ve eklerine aykırı yapılmış, yapım amacına aykırı kullanılanlar hakkında 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince yıkım işlemleri uygulanacak.

2021/5 sayılı Genelge ve eklerine Genel Müdürlüğümüz WEB sayfasındaki "Mevzuat" bölümünden ulaşılabilir.

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır