Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Osmaniye İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7.maddesi uyarınca “Osmaniye İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (M36 Plan PaftasıPlan Değişikliği Raporu) 22.12.2016 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7.maddesi uyarınca "Osmaniye İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (PlanHükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu) 20.01.2017 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7.maddesi uyarınca "Osmaniye İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu" (N36 Plan Paftası, Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporu) 29.05.2018 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

29.05.2018 tarihinde onaylanmış olan "Osmaniye İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu" (Plan Hükümleri) askı sürecindeki itirazların değerlendirilmesi sonrasında 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 09.08.2018 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

"Osmaniye İli 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (N36 Plan Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 10.12.2018 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

"Osmaniye İli 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (Plan Hükümleri, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 07.02.2020 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

"Osmaniye İli 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (N36 Plan Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 19.02.2020 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

"Osmaniye İli 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (N36 Plan Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 19.10.2020 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

"Osmaniye İli 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (Plan Hükümleri, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 07.05.2021 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

"Organize Sanayi Bölgesi" amaçlı "Osmaniye İli 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (N36 Plan Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 18.08.2021 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

"Organize Sanayi Bölgesi" amaçlı "Osmaniye İli 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (N36 Plan Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 12.01.2022 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

“Eko-turizm Alanları” plan hükmüne yönelik düzenlemeleri içeren "Osmaniye İli 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (Plan Hükümleri, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 06.05.2022 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.

"Organize Sanayi Bölgesi" amaçlı "Osmaniye İli 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (N36 Plan Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 31.08.2022 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.  

"Sanayi ve Depolama Alanı" amaçlı "Osmaniye İli 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (N36 Plan Paftası, Plan HükümleriPlan Değişikliği Açıklama Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 06.09.2022 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.  

"Organize Sanayi Bölgesi" amaçlı "Osmaniye İli 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (N36 Plan Paftası,  Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 18.11.2022 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

“Eko-turizm Alanları” plan hükmüne yönelik düzenlemeleri içeren "Osmaniye İli 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (Plan Hükümleri, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 19.12.2022 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.