Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Ordu-Giresun-Trabzon İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Planı

Ordu-Giresun-Trabzon İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Planı

Ordu-Giresun-Trabzon İlleri Bütünleşik Kıyı Alanları Planı Nihai SÇD Raporu