Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Muğla-Bodrum-Yalıkavak Beldesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

*Lütfen görmek istediğiniz planın pafta numarasını tıklayınız. İndirmek için pafta numarasının adı üzerinde farenizin sağ tuşunu tıklayıp, "Bağlantıyı farklı kaydet..." i seçiniz.

Askı sürecinde gelen itirazlar sonrasında değişiklik yapılan Muğla-Bodrum-Yalıkavak Beldesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Bakanlık Makamı’nın 01.08.2013 tarih ve 11999 sayılı Olur’u ile 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca onaylanmıştır.