Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Muğla-Bodrum-Yalıçiftliği 1/25.000 Ölçekli İlave-Reziyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği

*Lütfen görmek istediğiniz planın pafta numarasını tıklayınız. İndirmek için pafta numarasının adı üzerinde farenizin sağ tuşunu tıklayıp, "Bağlantıyı farklı kaydet..." i seçiniz.

1/25.000 Ölçekli Muğla-Bodrum-Yalıçiftliği İlave Revizyon Çevre Düzeni Planı Onaylanmıştır.

Muğla-Bodrum-Yalıçiftliği 1/25.000 Ölçekli İlave-Reziyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği Bakanlık Makamı'nın 03.12.2013 tarih ve 18868 sayılı Olur'u ile onaylanmıştır