Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİNE NİSAN 2019 TARİHİNDE RAFİNERİ-PETROKİMYA TESİSİ ALANI GÖSTERİMİ EKLENDİ

09 Nisan 2019

14/06/2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Gösterim (lejand) teknikleri başlığı altında yer alan 10. maddesinin 3. fıkrasındaki “Gösterim listesine ilişkin teklif niteliğinde olan, öznitelikler ve kodlamalar ile planların özelliği gereği ihtiyaç duyulacak gösterim tür ve tipi Bakanlıkça değerlendirilerek uygun görülen gösterimler, Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir. Bakanlıkça ilan edilmeyen gösterim planlarda uygulanamaz.” hükmü uyarınca;


Bakanlığımızca “Rafineri-Petrokimya Tesisi Alanı” gösterimine ilişkin olarak Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin; “EK-1d Detay Kataloğu değişikliği ile EK-1ç Nazım İmar Planı Gösterim değişikliği ve Ek1-d Uygulama İmar planı ilave gösterimi ekte yer almaktadır.


Bakanlık Makamının 05/04/2019 tarihli ve 83797 sayılı Olur’u ile uygun görülen; Gösterimler ile Detay Kataloğu için lütfen aşağıdaki linklere tıklayınız.

Gösterimler ve Detay KataloğuFacebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır