Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Kütahya Hisarcık Esire Turizm Merkezi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği

Kütahya Hisarcık Esire Turizm Merkezi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (J22C1, J22D2 Plan Paftaları, Plan Hükümleri-1, Plan Hükümleri-2, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 03.02.2021 tarihinde onaylanmıştır.