Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Köy Yerleşme Planlarının Hazırlamasında Dikkat Edilecek Hususlar

Kırsal yerleşmeler; coğrafi koşullar doğrultusunda, sosyo-kültürel etkilerle biçimlenmiş alanlar olup planlama karakterleri bölgeden bölgeye bölge köyden köye değişiklik göstermektedir. Yapılaşma özellikleri ise yerel, özgün ve geleneksel unsurlar içermektedir. Bu bakımdan Bakanlıkça onaylanacak olan Köy Yerleşme Planlarında yerel ve geleneksel dokunun korunarak geliştirilmesi için “Köy Yerleşme Planı Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar” belirlenmiştir.

“Köy Yerleşme Planı Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar”ı indirmek için tıklayınız.