Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü

KORUMA ODAKLI KIRSAL ALAN PLANLAMASI MODELİ UYGULAMASI VE KÖYLERDE YÖRESEL ÖZELLİKLER VE İHTİYAÇLAR DÂHİLİNDE YAPILAŞMA KOŞULLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ SAHA ÇALIŞMALARI YAPILDI.

15 Ağustos 2018
KORUMA ODAKLI KIRSAL ALAN PLANLAMASI MODELİ UYGULAMASI VE KÖYLERDE YÖRESEL ÖZELLİKLER VE İHTİYAÇLAR DÂHİLİNDE YAPILAŞMA KOŞULLARININ BELİRLENMESİ PROJESİ SAHA ÇALIŞMALARI YAPILDI.

Bakanlığımız ve İstanbul Ticaret Üniversitesi arasında 31/07/2017 tarihinde "Koruma Odaklı Kırsal Alan Planlaması Modeli Uygulaması ve Köylerde Yöresel Özellikler ve İhtiyaçlar Dahilinde Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesi Projesi (KODAKAP)" protokolü imzalanarak çalışmalara başlanmıştır.

Proje çalışmaları kapsamında kırsal alan tipolojilerine yönelik seçilen pilot yerleşimler olan Sivas İli Gürün İlçesi Karadoruk Köyü, Aydın İli Söke İlçesi Güllübahçe Mahallesi, Kocaeli İli Kartepe İlçesi Maşukiye Mahallesinde İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Bakanlığımız yetkililerinin katılımıyla saha çalışması gerçekleştirilmiştir.

Saha çalışmaları, her bir yerleşimde “Mimari” ve “Planlama” olmak üzere 2 aşamada gerçekleştirilmiştir. “Mimari” çalışmalar kapsamında alanda doku analizi, mimari detay tespit çalışmaları ve hane halkı anketleri gerçekleştirilmiştir.

“Planlama” çalışmaları kapsamında paydaş katılımı ön planda tutularak yerel halk ve yerel idare yetkilileriyle toplantılar düzenlenmiştir. Kırsal yerleşmelerde kadınlar, erkekler ve çocuklar ayrı ayrı olmak üzere yerleşime ilişkin yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve yerleşimin geleceğine ilişkin görüşlerin alınması için toplantılar yapılmıştır. Ayrıca pilot yerleşimlerin bağlı oldukları ilçede bulunan tüm kırsal yerleşmelerin muhtarlarının katılımıyla çalıştaylar düzenlenmiştir. Son olarak her bir ilçedeki kamu kurumu temsilcileri ve yerel idarelerin yetkililerinin yanı sıra diğer paydaşların da katılımıyla toplantılar düzenlenmiştir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır