Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Kocaeli-Sakarya-Düzce İlleri Karadeniz Kıyıları Bütünleşik Kıyı Alanları Planı

Kocaeli-Sakarya-Düzce İlleri Karadeniz Kıyıları Bütünleşik Kıyı Alanları Planı 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 26.03.2023 tarihinde onaylanmıştır.   

Kocaeli-Sakarya-Düzce İlleri Karadeniz Kıyıları Bütünleşik Kıyı Alanları Planı'na ilişkin Plan Paftası, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporuna aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

PLAN PAFTASI

PLAN HÜKÜMLERİ

PLAN AÇIKLAMA RAPORU

ÖNCELİKLİ TESİSLER SAYI VE KAPASİTE TABLOSU

Kıyı Yapıları Uzman Değerlendirme Raporu

Deniz Ulaşımı, Taşımacılığı ve Lojistik Uzman Değerlendirme Raporu

Kıyı ve Denizel Alanlara Yönelik Mevzuat ve Planlamaya İlişkin Uzman Değerlendirme Raporu

Sahil Şeridi Batimetrik ve Oşinografik Ölçümler Uzman Değerlendirme Raporu

Deniz ve Kıyı Ekosistemi Uzman Değerlendirme Raporu

Kocaeli-Sakarya-Düzce İlleri Karadeniz Kıyıları Bütünleşik Kıyı Alanları Planı Nihai SÇD Raporu