Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Kırklareli İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği

Kırklareli İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Hükümleri), 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca, 24/04/2015 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

Kırklareli İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Değişikliği Plan Hükümleri, Plan Değişikliği Açıklama Raporu, E19C4 Paftası), 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2(ç) ve 7(k) maddeleri uyarınca, 27.10.2016 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

Kırklareli İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (F19a4 PaftasıPlan Değişikliği Açıklama Raporu), 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca 02.02.2018 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

Kırklareli İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (F19a4 PaftasıPlan Değişikliği Açıklama Raporu), 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 03.12.2018 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

Kırklareli İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (F18b3 PaftasıPlan Değişikliği Açıklama Raporu), 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 05.12.2018 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

Kırklareli İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan HükümleriPlan Değişikliği Açıklama Raporu), 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 31.12.2019 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

Kırklareli İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (F18a4 PaftasıPlan Değişikliği Açıklama Raporu), 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 10.03.2020 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

Kırklareli İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (E19b2 ve E20a1 Paftaları, Plan Değişikliği Açıklama Raporu), 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 30.06.2020 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

Kırklareli İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (E19c4 PaftasıPlan Değişikliği Açıklama Raporu), 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 09.09.2020 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

Kırklareli İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (E19c3 PaftasıPlan Değişikliği Açıklama Raporu), 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 25.11.2020 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

Kırklareli İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan HükümleriPlan Değişikliği Açıklama Raporu), 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 24.12.2020 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

Kırklareli İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ((E18b3 PaftasıPlan Değişikliği Açıklama Raporu), 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 15.04.2021 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

Kırklareli İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan HükümleriPlan Değişikliği Açıklama Raporu), 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 19.07.2022 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

"Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı" amaçlı Kırklareli İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (F18a3 PaftasıPlan Değişikliği Açıklama Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 06.09.2022 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

"Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı" amaçlı Kırklareli İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (F18b2 PaftasıPlan Değişikliği Açıklama Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 06.09.2022 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

"Organize Sanayi Bölgesi" amaçlı Kırklareli İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (E18c1 Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 18.11.2022 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.

"Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı" amaçlı Kırklareli İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (F18a4 Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 27.02.2023 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

"Organize Sanayi Bölgesi" amaçlı Kırklareli İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (E18d2, E18d3 Paftaları, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 01.03.2023 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.