Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Kilis İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

644 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname' nin 7. maddesi uyarınca "Kilis İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı" (N37, N38, O37, O38, O39 Plan Paftaları, Lejant, Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporu) 15.09.2017 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

Kilis İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan HükümleriPlan Değişikliği Açıklama Raporu) 1. No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca 07.02.2020 tarihinde onaylanmıştır. 

“Eko-turizm Alanları” plan hükmüne yönelik düzenlemeleri içeren Kilis İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan HükümleriPlan Değişikliği Açıklama Raporu) 1. No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca 06.05.2022 tarihinde onaylanmıştır. 

“Eko-turizm Alanları” plan hükmüne yönelik düzenlemeleri içeren Kilis İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan HükümleriPlan Değişikliği Açıklama Raporu) 1. No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca 19.12.2022 tarihinde onaylanmıştır. 

N37 Lejant
N38 Plan Hükümleri
O37 Plan Açıklama Raporu 
O38  
O39