Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü

KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA PLANLAMA İLKELERİNİN VE KRİTERLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ ÇALIŞMA TOPLANTISI MÜSTEŞARIMIZ PROF.DR.SN.MUSTAFA ÖZTÜRK'ÜN KATILIMLARIYLA GERÇEKLEŞTİ

22 Eylül 2017

Sağlıklı ve yaşanılabilir kentler oluşturabilmek ve "6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında yürütülen çalışmalara yönelik planlama usul ve esaslarının belirlenmesi amacı ile hazırlanan "Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Planlama İlkeleri ve Kriterlerinin Geliştirilmesi Projesi"sine ilişkin çalışmalar Bakanlığımız ve İstanbul Teknik Üniversitesi arasında 22/05/2017 tarihinde imzalanan protokol ile başlamıştır.

 

Proje ile Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ve "6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında, sağlıksız ve güvensiz yapı stokunun yenilenmesine yönelik olarak yapılacak imar planlarında; kentlerin yeşil alanları, sosyal ve kültürel donatı alanları, teknik altyapısı ve ulaşım sistemleri ile birlikte ele alınarak, kentsel mekânın yaşanılabilirlik standartlarının yeniden belirlenmesi ve planlama ilkeleri ve kriterlerinin oluşturulmasına yönelik usul ve esasların saptanması amaçlanmıştır. Aynı zamanda yerel mimarinin korunması ve mahalle ölçeğinin yeniden kazandırılması projenin öncelikli hedefleri arasındadır.

 

Proje kapsamında, kentsel dönüşüm planlarına ilişkin planlama ilke ve kriterlerinin belirlenmesi amacıyla; başta Bakanlığımız olmak üzere Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, yerel yönetimler, hak sahipleri ve özel sektörden oluşan temsil kabiliyeti yüksek  katılımcılar ile birlikte İstanbul, İzmir, Bursa  ve Ankara illerinde odak grup toplantıları yapılmıştır. Son yapılan Ankara toplantısına  Müsteşarımız Prof. Dr. Sn. Mustafa ÖZTÜRK, Müşteşar Yardımcımız Sn. Fatma Varank ve Genel Müdürümüz Yavuz Erdal Kayapınar katılım sağlamışlardır.  

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır