Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
İzmir-Çeşme Altınkum Turizm Merkezi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu

İzmir-Çeşme Altınkum Turizm Merkezi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu (L16-a3, L16-b4 Plan Paftaları) 04.09.2013 tarihinde onaylanmıştır.