Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
İzmir Büyükşehir Bütünü Plan Değişikliği

*Lütfen görmek istediğiniz planın pafta numarasını tıklayınız. İndirmek için pafta numarasının adı üzerinde farenizin sağ tuşunu tıklayıp, "Bağlantıyı farklı kaydet..." i seçiniz.

İzmir-Çeşme Altınkum Turizm Merkezi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu 04.09.2013 tarihinde onaylanmıştır.

İzmir Büyükşehir Bütünü 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 14.11.2013 tarihinde onaylanmıştır.