Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi
 
Şehirlerimizdeki yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve marka kentler oluşturulmasına yönelik çalışmalar kapsamında; İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi büyük önem taşımaktadır.
 
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesinin ivedilikle hayata geçirilmesi ve planlama ile tasarım bütünlüğünün sağlanması amacıyla, İstanbul’un 2023 yılında dünyadaki en önemli 10 finans merkezi içinde yer alması hedefinden yola çıkılarak İstanbul’un öncelikle bölgesel, nihai olarak da küresel bir finans merkezi olması için atılacak adımlardan birisi olan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesine ilişkin planlama çalışmaları tamamlanmıştır. Sonrasında, imar uygulaması da Bakanlığımızca onaylanmış olup tapu tescil işlemleri tamamlanmıştır.
 
Alandaki proje uygulama iş ve işlemler Bakanlığımızca hassasiyetle yürütülmekte olup, alandaki hak sahibi kurumlardan Halk GYO A.Ş, Vakıf GYO A.Ş, TAO Gayrimenkul İnş. ve Tur. A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Duru Gayrimenkul Yatırımları A.Ş- Enisler İnşaat ve Mobilya San. Tic. A.Ş lerine ait mimari projeleri Bakanlığımızca incelenmiş,  Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Estetik Kurul Komisyonu tarafından uygun görülerek ruhsata esas projelerin tamamlanması için ilgili Belediyesine gönderilmiştir. Ayrıca, muhtelif tarihlerde gerçekleştirilen toplantılarda, Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve. T.C. Merkez Bankası’na ait mimari projeler hakkında görüşmeler yapılmış; projelerin tamamlanarak Bakanlığımıza iletilmesi hususunda gerekli özenin gösterilmesi talep edilmiştir. Gelinen aşama itibariyle, proje ruhsat iş ve işlemlerini tamamlayan kurumlara yer teslimi yapılmaktadır.
 
     Diğer taraftan, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi alanında İlbank A.Ş. tarafından yapılacak ortak altyapı işleri ve Emlak Konut GYO A.Ş. tarafından yürütülecek olan proje ve proje müşavirlik işleri ile ilgili Bakanlığımız, İlbank A.Ş. ve Emlak Konut GYO A.Ş. arasında protokol imzalanması uygun görülmüş olup, bu doğrultuda 02.10.2014 tarihinde “İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İUFM) Ortak Altyapıların Yaptırılması Faaliyetlerine İlişkin Protokol” imzalanarak Ortak Altyapı projelerinin uygulanması ile ilgili olarak İlbank A.Ş görevlendirilmiştir.  Bu protokol kapsamında, Emlak Konut GYO A.Ş’nce  bahse konu alana  ilişkin proje çalışmaları tamamlanarak  İlbank A.Ş’ne iletilmiş olup, İlbank A.Ş, tarafından  imzalanan protokol çerçevesinde Ortak Altyapıların Yaptırılmasına ilişkin ihale hazırlık çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir.