Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
İstanbul İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği

İstanbul İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (F21 Plan Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 07.03.2020 tarihinde onaylanmıştır.