Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
İstanbul İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği

İstanbul İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (F21 Plan Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 07.03.2020 tarihinde onaylanmıştır. 

İstanbul İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (F22 Plan Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 11.02.2021 tarihinde onaylanmıştır. 

İstanbul İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (G21 Plan Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 27.05.2022 tarihinde onaylanmıştır.