Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
İMAR PLANLARI

         12.11.2013

 
Ağrı İli, Patnos İlçesi, Alpaslan Mahallesi, çarşı mevkiinde bulunan, tapunun 279 ada, 5 parseline kayıtlı taşınmazın 4733 m2.lik kısmı üzerine “Dini Tesis Alanı”na yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi onaylandı.
 
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Yıldızevler Mahallesi 25362 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazların reddi onaylandı.
 
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Yıldızevler Mahallesi 28375 ada 3 nolu parsele ilişkin Bakanlık Makamının 24.07.2013 tarih ve 11562 sayılı olurları ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazların reddi onaylandı.
 
Ankara İli, Çankaya İlçesi, Yıldızevler Mahallesi 28156 ada 2 nolu parsele ilişkin Bakanlık Makamının 24.07.2013 tarih ve 11550 sayılı olurları ile onaylı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazların reddi onaylandı.
 
Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yakacık Mahallesi 1735, 1736, 1737, 1738 ve 1739 parseller, Toplu Konut Alanına ilişkin 1/25.000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylandı.
 
Antalya İli, Alanya İlçesi, Uğrak Köyü sınırları içerisinde Gazipaşa Hava Limanı ve bölgenin akaryakıt ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan Sürsürü Mahallesi, 2059 ada, 1 nolu parselde yaklaşık 12.367 m2 yüzölçümlü alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının teklifi onaylandı.
 
Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, 28.500 metrekare büyüklüğündeki 491 ada, 75 nolu parselin “Dini Tesis Alanı”na dönüştürmesine yönelik olarak Bakanlığımızca hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi onaylandı.
 
Düzce İli, Merkez İlçesi, Nalbantoğlu Mahallesi Afetzede Yerleşim Alanı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:0.60 hmax:11.00 m. yapılanma koşulu ile “Resmi Kurum Alanı”nda kalan 248 ada 5 parselin “Resmi Kurum ve Lojistik Depo Alanı” olarak plan değişikliğine ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi onaylandı.
 
Elazığ İli, Merkez İlçesi, Sürsürü Mahallesi, 2059 ada, 1 nolu parselde yaklaşık 12.367 m2 yüzölçümlü alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi onaylandı.
 
İzmir İli, Çeşme İlçesi, Reisdere Mahallesinde yeralan muhtelif parsellere ait hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin itirazlar onaylandı.
 
Malatya İli, Merkez İlçesi, Çilesiz Mahallesi, 4427 ada, 2 nolu parselin Emsal:1.75 ve hmax:Serbest yapılanma koşuluyla “Konut+Ticaret Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi onaylandı.
 
Samsun İli, Canik İlçesi, Yenimahalle Gecekondu Önleme Bölgesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazların reddi onaylandı.
 
13.11.2013
 
Adana İli, Ceyhan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi 1022 ada 4 ve 148 parselleri kapsayan alana yönelik olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi onaylandı.
 
İstanbul İli, Esenler İlçesi, Tuna Mahallesi imar planlarına ilişkin yapılan itirazlar sonucunda tadilen hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylandı.
 
İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Salhane Mahallesi 9986 ada, 1 ve 6 parsellere ilişkin Bakanlığımızca 31.07.2013 tarih ve 12080 sayılı Makam Oluru ile onaylanan “Resmi Tesis Alanı”na yönelik, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi onaylandı.
 
14.11.2013
 
Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Ormançiftliği Mahallesi, 43393 ada 2 parsel ile 7638 ada 21 ve 22 parsellere ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi onaylandı.
 
Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yukarıyurtçu Mahallesi, Çaldağ Mevkiinde bulunan ve mülkiyeti Toplu Konut İdaresine ait olan parseller ile yakın çevresindeki şahıs mülkiyetindeki parselleri de kapsayan bölgede, 1/25.000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi onaylandı.
 
Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Dodurga Mahallesi, Aşağıkemah Mevkiinde bulunan ve mülkiyeti Toplu Konut İdaresine ait olan parseller ile yakın çevresinde şahıs mülkiyetindeki parselleri de kapsayan bölgede 1/25.000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi onaylandı.
 
Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Yukarıyurtçu Mahallesi, Aşağıçorak Mevkiinde bulunan ve mülkiyeti Toplu Konut İdaresine ait olan parseller ile yakın çevresinde şahıs mülkiyetindeki parselleri de kapsayan bölgede 1/25.000 ölçekli Başkent Ankara Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi onaylandı.
 
Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, H21C05D1A pafta, 8 parselde 2924.62 m2.lik alanda “Akaryakıt ve LPG Satış İstasyonu” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onaylandı.
 
Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, İstasyon Caddesi Mevkii 123 ada, 1 parsele ilişkin Bakanlık Makamının 11.06.2013 tarih ve 8962 sayılı olurları ile onaylı 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onaylandı.
 
Gümüşhane İli, Merkez İlçesi, Akçakale Köyü, 27 pafta, 2343 parselde 4.979.70 m2 yüzölçümlü arsanın yaklaşık 4.105 m2 yüzölçümlü alanı üzerinde, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından 58 adet konut yapılmasına yönelik olarak (TOKİ) Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi onaylandı.
 
İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir Mahallesi, “Bahçeşehir Gölet Alanı ve Pazar Alanı” ile İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Köyü 558 ada 1 parsele yönelik olarak “Özel Eğitim Tesisi Alanı ve Konut Alanı” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylandı.
 
Van İli, Erçiş İlçesi, Tekevler Mahallesi, Karataşlar Mevkii 577 ada, 1 parselde yeralan “Resmi Kurum Alanının (Adliye Binaıs)” doğusunda ve güneyinde 10’ar metrelik yolların açılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği onaylandı.