Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Hatay İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği

"Kentsel Servis Alanı (Liman Geri Hizmet Alanı)” amaçlı Hatay İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” [O36 no’lu Plan Paftasında (plan onama sınırı içerisinde kalan alan) ve Plan Değişikliği Gerekçe Raporu] 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi ve 97. maddesinin (h) bendi uyarınca 17.02.2022 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.