Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Eskişehir İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 2 (ç) ve 7 (k) maddeleri uyarınca "Eskişehir İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (I25 Plan Paftası, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 26.09.2017 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.