Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU ALANI GÖSTERİMİ MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİNE MART 2021 TARİHİNDE EKLENDİ

22 Mart 2021

14/06/2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin Gösterim (lejand) teknikleri başlığı altında yer alan 10. maddesinin 3. fıkrasındaki “Gösterim listesine ilişkin teklif niteliğinde olan, öznitelikler ve kodlamalar ile planların özelliği gereği ihtiyaç duyulacak gösterim tür ve tipi Bakanlıkça değerlendirilerek uygun görülen gösterimler, Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir. Bakanlıkça ilan edilmeyen gösterim planlarda uygulanamaz.” hükmü uyarınca;

Bakanlığımızca “Elektrikli araç şarj istasyonu alanı gösterimine ilişkin olarak Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin; “EK-1ç Nazım İmar Planı Gösterimleri, EK-1d Uygulama İmar Planı Gösterimleri ile EK-1e Detay Kataloğu”na ekte yer alan gösterim ilave edilmiştir.

Bakanlık Makamının 22/03/2021 tarihli ve 598949 sayılı Olur’u ile uygun görülen; İlave Gösterim ile İlave Detay Kataloğu için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.

İlave Gösterim ile İlave Detay KataloğuFacebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır