Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Edirne İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği

“Edirne İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (E17-d1 paftası, plan değişikliği açıklama raporu) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca, 10/03/2016 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.

Edirne İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (E16-b2 paftasıplan değişikliği açıklama raporu), 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca, 20.01.2017 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.

Edirne İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (E17-a1 paftası, plan değişikliği açıklama raporu), 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca, 14.02.2017 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.

"Edirne İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (E17-d1 paftası, lejantplan değişikliği açıklama raporu), 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca, 17.05.2017 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.

"Edirne İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (E17-d3 paftası, plan değişikliği açıklama raporu), 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca, 15.09.2017 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.

"Edirne İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (G17-a2 paftası, plan değişikliği açıklama raporu), 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca, 22.11.2017 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca "Edirne İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (F17-d2 paftası, plan değişikliği açıklama raporu) 27.07.2018 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca "Edirne İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (E17-d1 paftası, plan değişikliği açıklama raporu) 19.12.2018 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca "Edirne İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (plan hükümleriplan değişikliği açıklama raporu) 31.12.2019 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca "Edirne İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (E16-c2 paftası, plan değişikliği açıklama raporu) 19.02.2020 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca "Edirne İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (plan hükümleriplan değişikliği açıklama raporu) 18.09.2020 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca "Edirne İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (E17-d1 paftası, plan hükümleriplan değişikliği açıklama raporu) 23.10.2020 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca "Edirne İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (plan hükümleriplan değişikliği açıklama raporu) 24.12.2020 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca "Edirne İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (E17-d1 paftası, plan değişikliği açıklama raporu) 16.03.2021 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca "Edirne İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (G17-a2 paftası, plan değişikliği açıklama raporu) 30.03.2021 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca "Edirne İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (E17-d3 paftası, plan değişikliği açıklama raporu) 28.04.2021 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

PLAN HÜKÜMLERİ

PAFTALAR

PAFTA E16_C2 

PAFTA E17_D1 

PAFTA E17_D3

PAFTA E17_A1

PAFTA E16_B2

PAFTA F17_D2 

PAFTA G17_A2