Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Düzce Merkez İlçesi ve Yakın Çevresi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükmü Değişikliği

Düzce Merkez İlçesi ve Yakın Çevresi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Hükmü Değişikliği 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7.maddesi uyarınca 16.07.2014 tarihinde onaylanmıştır.

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca 16.07.2014 tarihinde onaylanan “1/25.000 ölçekli Düzce Merkez İlçesi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni Planı” plan hükmü değişikliğine ilişkin 30 günlük ilan-askı işlemleri sonucunda yapılan değişiklikler 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca 05.02.2015 tarihinde onaylanmıştır. 

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca 05.02.2015 tarihinde onaylanan “Düzce İli 1/25.000 ölçekli Düzce Merkez İlçesi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni Planı”na ilişkin iletilen itirazlar ve plan değişikliği teklifleri değerlendirilerek Düzce İli 1/25.000 ölçekli Düzce Merkez İlçesi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan HükümleriPlan Değişikliği Raporu) 25.02.2016 tarihinde onaylanmıştır. 

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7.maddesi uyarınca “1/25.000 ölçekli Düzce Merkez İlçesi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni Planı” Değişikliği (Plan Değişikliği Açıklama Raporu, G26_A1 Plan Paftası, G26_A4 Plan Paftası, Lejand Paftası) 23.08.2016 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7.maddesi uyarınca “1/25.000 Ölçekli Düzce Merkez İlçesi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni Planı” Değişikliği (Plan Değişikliği Açıklama RaporuPlan Hükümleri) 06.07.2017 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7.maddesi uyarınca “1/25.000 Ölçekli Düzce Merkez İlçesi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni Planı” Değişikliği (G25-B3 Plan PaftasıPlan Değişikliği Açıklama Raporu) 02.07.2018 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca“1/25.000 Ölçekli Düzce Merkez İlçesi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni Planı” Değişikliği (Plan HükümleriPlan Değişikliği Açıklama Raporu) 07.05.2021 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.

"Organize Sanayi Bölgesi" amaçlı “1/25.000 Ölçekli Düzce Merkez İlçesi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni Planı” Değişikliği (G26-A3 Plan Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 09.01.2023  tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

Plan hükümlerine yönelik düzenlemeleri içeren “1/25.000 Ölçekli Düzce Merkez İlçesi ve Yakın Çevresi Çevre Düzeni Planı” Değişikliği (Plan HükümleriPlan Değişikliği Açıklama Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 27.04.2023  tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.