Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
DÜZCE İLİ, MERKEZ İLÇE, GÖKÇE KÖYÜNE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ve 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

Düzce ili, Merkez ilçesi, Gökçe Köyü'ne ilişkin yaklaşık 77 hektar yüzölçümlü  alanda  1/5000  ölçekli  Nazım  İmar  Planı  ve  1/1000  ölçekli  Uygulama  İmar  Planı  3194 sayılı  İmar Kanunu kapsamında  onaylanmıştır.

 

Düzce (Merkez) Gökçe Köyü Nazım İmar Planı 1/5000

Düzce İli, Merkez İlçe, Gökçe Köyüne İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı için tıklayınız. 

Düzce İli, Merkez İlçe, Gökçe Köyüne İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Hükümleri için tıklayınız. 

Düzce İli, Merkez İlçe, Gökçe Köyüne İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Açıklama Raporu için tıklayınız. 

 

Düzce (Merkez) Gökçe Köyü Uygulama İmar Planı 1/1000

Düzce İli, Merkez İlçe, Gökçe Köyüne İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı için tıklayınız.

Düzce İli, Merkez İlçe, Gökçe Köyüne İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümleri için tıklayınız. 

Düzce İli, Merkez İlçe, Gökçe Köyüne İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Açıklama Raporu için tıklayınız.