Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Düzce İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği

Düzce İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Hükmü Değişikliği 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7.maddesi uyarınca 16.07.2014 tarihinde onaylanmıştır.

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca 16.07.2014 tarihinde onaylanan “Düzce İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” plan hükmü değişikliğine ilişkin 30 günlük ilan-askı işlemleri sonucunda yapılan değişiklikler 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca 05.02.2015 tarihinde onaylanmıştır. 

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca 05.02.2015 tarihinde onaylanan “Düzce İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” plan hükmü değişikliğine ilişkin iletilen itirazlar ve plan değişikliği teklifleri değerlendirilerek Düzce İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan PaftasıPlan HükümleriPlan Değişikliği Raporu) 25.02.2016 tarihinde onaylanmıştır. 

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7.maddesi uyarınca “Düzce İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” değişikliği (Plan Değişikliği Açıklama Raporu, Plan Paftası) 23.08.2016 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7.maddesi uyarınca “Düzce İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı” değişikliği (Plan Değişikliği Açıklama RaporuPlan Hükümleri) 06.07.2017 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7.maddesi uyarınca “Düzce İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı” değişikliği (Plan Değişikliği Açıklama RaporuPlan Paftası) 02.07.2018 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca “Düzce İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı” değişikliği (Plan Değişikliği Açıklama RaporuPlan Paftası) 28.11.2019 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca “Düzce İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı” değişikliği (Plan HükümleriPlan Değişikliği Açıklama Raporu) 07.05.2021 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.  

Plan Hükümleri

Plan Paftası