Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü

BURSA İLİ BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI PLANI ONAYLANDI

04 Kasım 2015
BURSA İLİ BÜTÜNLEŞİK KIYI ALANLARI PLANI ONAYLANDI

Bakanlığımız ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında “644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin” 7. maddesi -i- bendi uyarınca 30.12.2014 tarihinde imzalanan Protokol kapsamında hazırlanan 1/50.000 ölçekli “Bursa İli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı” 644 sayılı KHK’nın 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamının 26.10.2015 tarih ve 17581 sayılı Olur’u ile onaylanmıştır.

Bursa İli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı’na ilişkin Plan Paftaları, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporuna "Bütünleşik Kıyı Alanları" sekmesinin altında yer alan "Planlar ve Projeler" alt sekmesinden ulaşabilirsiniz.

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır