Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Bolu İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

Bolu 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Notları 15.04.2014 tarihinde onaylandı.

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca Bolu İli 1/100.000 ölçekli ÇDP Hükmü Değişikliği 21.11.2014 tarihinde onaylanmıştır. 

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca Bolu İli 1/100.000 ölçekli ÇDP Değişikliği (Plan Değişikliği Raporu, Plan Hükümleri) 07.03.2016 tarihinde onaylanmıştır. 

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca Bolu İli 1/100.000 ölçekli ÇDP Değişikliği (Plan Değişikliği Raporu, Plan Hükümleri) 21.12.2017 tarihinde onaylanmıştır. 

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca Bolu İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Değişikliği Raporu, Plan Hükümleri) 11.04.2018 tarihinde onaylanmıştır. 

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca  Bolu İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu) 07.07.2020 tarihinde onaylanmıştır. 

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca  Bolu İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu) 25.02.2021 tarihinde onaylanmıştır. 

1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca  Bolu İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu) 07.05.2021 tarihinde onaylanmıştır. 

“Eko-turizm Alanları” plan hükmüne yönelik düzenlemeleri içeren Bolu İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 06.05.2022 tarihinde onaylanmıştır. 

“Eko-turizm Alanları” plan hükmüne yönelik düzenlemeleri içeren Bolu İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 19.12.2022 tarihinde onaylanmıştır.