Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü

BM-HABITAT YÖNETİM KONSEYİ 26. TOPLANTISINA KATILIM SAĞLANDI

31 Mayıs 2017
BM-HABITAT YÖNETİM KONSEYİ 26. TOPLANTISINA KATILIM SAĞLANDI
BM-HABITAT YÖNETİM KONSEYİ 26. TOPLANTISINA KATILIM SAĞLANDI
BM-HABITAT YÖNETİM KONSEYİ 26. TOPLANTISINA KATILIM SAĞLANDI
BM-HABITAT YÖNETİM KONSEYİ 26. TOPLANTISINA KATILIM SAĞLANDI
BM-HABITAT YÖNETİM KONSEYİ 26. TOPLANTISINA KATILIM SAĞLANDI
BM-HABITAT YÖNETİM KONSEYİ 26. TOPLANTISINA KATILIM SAĞLANDI

7-12 Mayıs 2017 tarihlerinde Kenya’nın Nairobi şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Habitat Programı Yönetim Konseyi 26. Toplantısına katılım sağlanmıştır. BM-Habitat Programı 20 yılda bir düzenlenen Habitat Konferanslarıyla, sürdürülebilir kentleşme ve konut konularında küresel bir vizyon belirlemekte ve bu çerçevede çalışmalar yürütmektedir. Ekim 2016’da Ekvatorun Kito şehrinde düzenlenen Habitat III Konferansından sonra düzenlenen ilk Yönetim Konseyi toplantısı olduğu için önümüzdeki 20 yılın küresel şehircilik stratejisi olarak görülen “Yeni Kentsel Gündem”in uygulanması adına önemli bir toplantı olmuştur.

Toplantıya BM-Habitat Yönetim Konseyi üyesi ülkeler, Diğer BM üyesi ülkeler, gözlemciler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları katılmıştır. Toplantıya 17 ülke bakan düzeyinde katılım sağlamıştır. Türkiye’den de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürü Sayın Yavuz Erdal Kayapınar’ın başkanlığında Kalkınma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin de yer aldığı bir heyet ile katılım sağlanmıştır.

 

Toplantı 5 gün boyunca, Genel Oturum, Tüm Komite ve Taslak Komitesi (2 grup halinde) şeklinde 4 salonda eş-zamanlı gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda 52 yan etkinlik düzenlenmiştir.

 

Toplantının teması: Yeni Kentsel Gündemin Etkin Uygulamasına Yönelik Fırsatlardır.       

- Alt Tema 1: Daha İyi Gelecek için Kapsayıcı, Sürdürülebilir ve Yeterli Konut

- Alt Tema 2: Sürdürülebilir Kentleşme için Sinerjiler ve Finansman

- Alt Tema 3: Sürdürülebilir Kentleşme için Bütünleşik İnsan Yerleşmeleri Planlaması

 

Toplantının kapsamında;   

- BM-Habitat çalışma programı ve bütçesinin kabulü

- Revize stratejik planın kabulü

- Habitat III ve Yeni Kentsel Gündemin uygulanması ve izlenmesinde görüş alışverişi

- Toplantının temasına uygun karar taslaklarının müzakeresi ve kabulü yapılmıştır.

 

Toplantıda ülkemiz adına üst düzey oturumlarda yapılan konuşmada özet olarak Türkiye’nin “Yeni Kentsel Gündem”in kabulünün hemen ardından kentleşmemizde öne çıkan alanlarda (1. Kentlerde planlama kimlik ve tasarım; 2. Kentsel dönüşüm; 3. Şehirleşme, göç ve uyum; 4. Yerel yönetimlerin rolü) bir Şehircilik Şurası düzenlediği ve bunun sonucunda BM-Habitat’ın teşvik ettiği ve ülkemizde 2010 yılında yayınlanan Ulusal Kentsel Gelişme Strateji Belgemizin revize edileceği aktarılmıştır. Ayrıca mültecilere yapılan harcamalar ve hizmetler hakkında bilgiler verilerek “Yeni Kentsel Gündem”in “kimseyi geride bırakma” sloganı ile de uyumlu olarak mülteci barındıran ülkelerin sıkıntılarına dikkat çekilmiştir.

Ayrıca toplantıda yan etkinlikler kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından mültecilere yönelik yapılan çalışmaları içeren bir sunum da yapılmıştır.

 

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır