Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER HABİTAT ASAMBLESİ 1. TOPLANTISINA KATILIM SAĞLANDI.

19 Haziran 2019
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER HABİTAT ASAMBLESİ 1. TOPLANTISINA KATILIM SAĞLANDI.

Bakanlığımızın ulusal odak noktası olduğu Birleşmiş Milletler Habitat Programı 1. Asamble Toplantısı 27-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında Kenya’nın Nairobi kentinde BM Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

BM Habitat Programının, Habitat 3 Konferansı sonrasında, BM Genel Kurul Kararı başlatılan “Yönetişim ve Yeniden Yapılanma” reformu sonucunda BM Habitat Asamblesi ve İcra Kurulu kurulmuş olup bu yıl ilk toplantısı gerçekleştirilmiştir. Asamble toplantısına; Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve Türkiye İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Sayın Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR'ın başkanlığında Bakanlığımızdan bir heyet ve Nairobi Büyükelçiliğimizce katılım sağlanmıştır.

Toplantı kapsamında programın kuruluşundan buyana karar alma organı olan Yönetim Konseyi yerine ihdas edilen asamble ana oturumu, yönetim kurulu, yan etkinlik ve oylanacak kararlara yönelik kara taslaklarının görüşüldüğü oturumlara katılım sağlanmış olup  “Şehir ve Yerleşmelerde Daha İyi Yaşam Kalitesi İçin İnovasyon –Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Ulaşma yolunda Yeni Kentsel Gündem Uygulamalarına Hız Verilmesi” özel temalı paydaşlar arasında diyalog toplantısı, ana oturumu ülke sunumu ve Sayın Bakan yardımcısının Başkanlığında 2019 yılı Eylül ayında New York’ta gerçekleşecek BM İklim Zirvesi kapsamında, Kenya ve BM Habitat Programı ile birlikte ülkemizin yürütmekte olduğu "Altyapı, Şehirler ve Yerel İklim Eylemi" Eş-Öncü Çalışma Grubuna ait toplantı ve ikili görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, Asamble kapsamında ilki gerçekleşen BM Habitat İcra Kurulu toplantısına Mekânsal Planlama Genel Müdürü Sayın Yavuz Erdal KAYAPINAR başkanlığında İcra Kurulu Üyesi olarak katılım sağlanmıştır.

BM Habitat Asamble Toplantısı sonucunda Bakanlar Bildirgesi kabul edilmiş olup bunun yanısıra BM Çapında Güvenli Şehirler Yönlendirici Belgesi; BM Habitat Yönetim Kurulunun teşekkülü ve çalışma esasları, Programının Paydaş Politikası ve Akreditasyon kurallarını içeren önemli kararlar ile yeniden yapılanma sonrası BM-Habitat Programının 2020-2025 dönemi Stratejik Planı ve Bütçesi de kabul edilmiştir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır