Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Bilecik İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Paftası ve Plan Hükümleri

Bilecik İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Paftası ve Plan Hükümleri Bilecik İl Genel Meclisinin 2008/101 sayı ve 01.08.2008 tarihli kararı ile onaylanmıştır.

Bilecik İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı (ÇDP) Plan Hükmü Değişikliği 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca 05.06.2015 tarihinde onaylanmış olup Plan Hükümleri güncellenmiştir. 

Bilecik İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1. No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca 26.10.2018 tarihinde onaylanmıştır. 

Bilecik İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Hükümleri, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1. No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca 07.02.2020 tarihinde onaylanmıştır. 

"8.3.3 nolu plan hükmü" düzenlemesini içeren Bilecik İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Hükümleri, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1. No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. Maddesi uyarınca 05.03.2022 tarihinde onaylanmıştır. 

PLAN PAFTASI

PLAN HÜKÜMLERİ