Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Bartın ve Bartın Kıyı Kesimi Planlama Alt Bölgesi

*Lütfen görmek istediğiniz planın pafta numarasını tıklayınız. İndirmek için pafta numarasının adı üzerinde farenizin sağ tuşunu tıklayıp, "Bağlantıyı farklı kaydet..." i seçiniz.

 

Bartın ve Bartın Kıyı Kesimi Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca Makamımızın 20.09.2013 tarih ve 91/15193 sayılı Olur’u ile onaylanmıştır.

Ancak; Zonguldak – Bartın – Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı sınırları içinde uygulama birliğinin sağlanması, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamındaki bölgelerde hazırlanacak alt ölçekli planların yönlendirilmesi; uygulamada yaşanan sıkıntıların giderilmesi, ülkenin ekonomik ve sosyal gelişme politikaları göz önünde bulundurulduğunda Plan hükmüne konu kullanım türlerine ilişkin inceleme-değerlendirme ve uygulama sürecinin kısaltılması gerektiği, Çevre Düzeni Planının ölçeği gereği anılan kullanım türlerinin plan değişikliğine konu edilememesi ve bu uygulamaların ilgili idareler tarafından hazırlanacak uygulama planları ile sonuçlandırılmasının uygun olacağı göz önüne alındığında Bartın ve Bartın Kıyı Kesimi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planının 5.20 maddesinde değişiklik yapılması gerekliliği tespit edilmiştir.

Bu doğrultuda “Bartın ve Bartın Kıyı kesimi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” 13.04.2015 tarihinde 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca Bakanlığımızca onaylanmıştır.

Bartın I. Organize Sanayi Bölgesinde Geriş, Geriş Katırcı Düz Mevkiindeki yaklaşık 82 ha büyüklüğündeki 2. İlave Alanının kesinleşen sınırlarının ve DSİ 233. Şube Müdürlüğü tarafından uygulanan Gökırmak Çayı yeni proje güzergâhının “Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı”na ve “Bartın ve Bartın Kıyı Kesimi Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı”na işlenmesi talep edilmiştir. Bu çerçevede, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı E28-C3 numaralı Plan Paftasında değişiklik yapmak suretiyle hazırlanan “Bartın ve Bartın Kıyı Kesimi Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” 05.06.2015 tarihinde 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca onaylanmıştır. 

Bartın İli, Amasra İlçesi, Çapak Koyu mevkiinde termik santral ve liman yapılabilmesi amacıyla hazırlanan "Bartın ve Bartın Kıyı Kesimi Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (E28_C1 Plan Paftası, Lejant) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca 27.10.2016 tarihinde onaylanmıştır. 

"Bartın ve Bartın Kıyı Kesimi Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (E28_C4 Plan PaftasıGerekçe Raporu) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca 03.05.2017 tarihinde onaylanmıştır. 

"Bartın ve Bartın Kıyı Kesimi Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (F28_B1 Plan PaftasıGerekçe Raporu) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca 19.07.2017 tarihinde onaylanmıştır. 

"Bartın ve Bartın Kıyı Kesimi Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (Plan HükümleriGerekçe Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 07.05.2021 tarihinde onaylanmıştır. 

"Sanayi ve Depolama Bölgesi" amaçlı "Bartın ve Bartın Kıyı Kesimi Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (E28_C3 Plan PaftasıPlan HükümleriGerekçe Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 20.10.2021 tarihinde onaylanmıştır. 

"Millet Bahçesi" amaçlı "Bartın ve Bartın Kıyı Kesimi Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (E28_C1 Plan PaftasıGerekçe Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 28.01.2022 tarihinde onaylanmıştır. 

“Eko-turizm Alanları” plan hükmüne yönelik düzenlemeleri içeren "Bartın ve Bartın Kıyı Kesimi Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (Plan HükümleriGerekçe Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 06.05.2022 tarihinde onaylanmıştır. 

“Eko-turizm Alanları” plan hükmüne yönelik düzenlemeleri içeren "Bartın ve Bartın Kıyı Kesimi Planlama Alt Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (Plan HükümleriGerekçe Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 19.12.2022 tarihinde onaylanmıştır.