Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Antalya - Gazipaşa - Kahyalar 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı

Antalya Gazipaşa-Kahyalar 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca 24.12.2013 tarihinde onaylanmıştır.

 

PAFTALAR PLAN HÜKÜMLERİ
P28_B4  
P28_C1  
P28_C2