Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Antalya - Demirtaş 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

 

Demirtaş  1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı 644 sayılı KHK uyarınca 22.04.2013 tarihinde onaylandı.