Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Ankara İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği

Ankara İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (I29 Plan PaftasıPlan Değişikliği Açıklama Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 12.05.2020 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.