Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Amasya İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı

Amasya İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında muhtelif konularda değişiklik yapılması talebi Bakanlığımıza iletilmiştir. Söz konusu talepler 10.02.2009 tarihinde İl Özel İdaresince onaylanan “Amasya İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı, Genel Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar ve 14.06.2014 tarihinde yayımlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda incelenmiş olup anılan Çevre Düzeni Planında revizyon yapılması gerekliliği tespit edilmiştir.

Bu çerçevede 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında, Plan Açıklama Raporunda ve Plan Hükümlerinin muhtelif maddelerinde değişiklik yapmak ve yeni hükümler eklemek suretiyle hazırlanan “Amasya İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu” 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca onaylanmıştır. 

Amasya İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 05.08.2015 tarihinde onaylanmıştır.

Amasya İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Açıklama Raporu, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 26.12.2016 tarihinde onaylanmıştır. 

Amasya İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (G35 Plan Paftası, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 30.06.2020 tarihinde onaylanmıştır. 

Amasya İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Hükümleri, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 07.05.2021 tarihinde onaylanmıştır. 

Amasya İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (G36 Plan Paftası, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 31.05.2021 tarihinde onaylanmıştır. 

"Organize Sanayi Bölgesi" amaçlı Amasya İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (G35 Plan Paftası, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 29.11.2021 tarihinde onaylanmıştır. 

“Eko-turizm Alanları” plan hükmüne yönelik düzenlemeleri içeren Amasya İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Hükümleri, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 06.05.2022 tarihinde onaylanmıştır. 

"Kentsel Servis Alanı" amaçlı Amasya İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (G35 Plan Paftası, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 10.06.2022 tarihinde onaylanmıştır. 

"Kentsel Yerleşik Alan" ve "Kentsel Gelişme Alanı" amaçlı Amasya İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (G34 Plan Paftası, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 13.10.2022 tarihinde onaylanmıştır. 

“Eko-turizm Alanları” plan hükmüne yönelik düzenlemeleri içeren Amasya İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Hükümleri, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 19.12.2022 tarihinde onaylanmıştır. 

PAFTALAR PLAN HÜKÜMLERİ PLAN ACIKLAMA RAPORU LEJANT
 F34 Plan Hükümleri Plan Açıklama Raporu   Lejant Paftası 
 F35      
 G33      
 G34       
 G35       
 G36       
 G37      
 H34        
 H35        
 H36