Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Akçakoca 1/125.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükmü Değişikliği

Akçakoca 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı (AÇDP) Plan Hükmü Değişikliği, 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7.maddesi uyarınca 16.07.2014 tarihinde onaylanmıştır. 

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca 16.07.2014 tarihinde onaylanan “Akçakoca 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” plan hükmü değişikliğine ilişkin 30 günlük ilan-askı işlemleri sonucunda yapılan değişiklikler 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca 05.02.2015 tarihinde onaylanmıştır. 

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca 05.02.2015 tarihinde onaylanan “Akçakoca 1/25.000 Çevre Düzeni Planı”na ilişkin iletilen itirazlar ve plan değişikliği teklifleri değerlendirilerek Akçakoca 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 25.02.2016 tarihinde onaylanmıştır. 

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca "Akçakoca 1/25.000 Çevre Düzeni Planı Revizyonu" değişikliği (Plan Değişikliği Açıklama Raporu, Plan Hükümleri) 06.07.2017 tarihinde onaylanmıştır. 

1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca "Akçakoca 1/25.000 Çevre Düzeni Planı Revizyonu" değişikliği (F26-d3 Plan Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 28.11.2019 tarihinde onaylanmıştır. 

1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca "Akçakoca 1/25.000 Çevre Düzeni Planı Revizyonu" değişikliği (Plan HükümleriPlan Değişikliği Açıklama Raporu) 07.05.2021 tarihinde onaylanmıştır.